Com treballem?

Quan el client contacta amb nosaltres, concertem una visita per saber quina és la feina que s’ha de fer. Nosaltres prenem mides i aconsellem sobre la optimització de l’espai i la llum, i sobre els materials a utilitzar.

Seguidament, preparem un pressupost detallat, que inclou materials i ma d’obra així com tota la resta de condicions que regiran el contracte.

Un cop acceptat el pressupost, fem un planning d’obra on s’estableix la data d’inici i d’acabament, preparem els planells si cal i seleccionem els materials amb el client per tal de dur a terme l’obra sense entrebancs.

Durant l’execució de l’obra, el client comptarà amb el Cap d’obra com a interlocutor , que es qui s’encarregarà d’organitzar les feines, gestionar les comandes de material i de solucionar qualsevol imprevist que pugui sorgir. També serà el que controlarà que tots els treballs es realitzin correctament i s’acompleixin totes les condicions pactades.